Rue9 • Contact personen: Mandy & Mark Hidding • KvK Zwolle: 05084595 0000 • tel: (038) 423 10 34• e-mail: info@rue9.nl
Tarieven per 1 januari 2012
De auto’s kosten 295 euro voor de eerste 6 uur en 100 kilometer (gerekend vanaf en tot de stalling in Zwolle). Extra uren kosten 45 euro en extra kilometers 0,25 cent per kilometer. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW en alle andere kosten.

Zou u de auto een hele dag willen gebruiken, dan zal worden getracht u een passende aanbieding te doen. Verder zijn op alle overeenkomsten die worden gesloten de algemene voorwaarden van Rue9 van toepassing.